Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Pakosz

Stowarzyszenie Mieszkańców

Stowarzyszenie Mieszkańców

utworzone zostało przez mieszkańców kieleckiego Pakosza, Kadzielni i po części Baranówka. Stanowi ono dowód tego, że mamy już dość lekceważenia mieszkańców Pakosza, Kadzielni i Baranówka przez władze miasta w istotnych sprawach dotyczących tej części Kielc, w szczególności w sprawie budowy tzw. południowej obwodnicy śródmieścia Kielc.

Lekceważąca postawa władz miasta

Lekceważąca postawa władz miasta

przyjmowała różne formy zbywania i pomijania nas. Typowe było wybiórcze przekazywanie mieszkańcom istotnych informacji, zwłaszcza o budowie w/w południowej obwodnicy śródmieścia Kielc, zasłanianie się brakiem konkretów wynikającym z trwającej fazy projektowej (w imię zasady – nic jeszcze nie wiadomo, gdyż trwają prace), a także nie udzielanie odpowiedzi na pisma.

Oto kilka tego przykładów:


Zaniepokojeni

Zaniepokojeni

Mieszkańcy Pakosza i Kadzielni zaniepokojeni doniesieniami prasowymi o tzw. nowym wariancie obwodnicy złożyli w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta, W dniu 28.02.2013 r. mieszkańcy ci otrzymali od MZD (Miejski Zarząd Dróg) odpowiedź, z której wynika, że trwają uzgodnienia i odpowiedź zostanie udzielona po ich zakończeniu(ZOBACZ pismo nr.1 od MZD z 2013)

MZD, mimo tej deklaracji, do października 2014 r. żadnej odpowiedzi w tej sprawie nam nie udzielił,

Wielokrotne wizyty poszczególnych mieszkańców w MZD kończyły się zbywaniem i brakiem jakichkolwiek konkretów,

MZD złożył wniosek

MZD złożył wniosek

Okazało się, że w lipcu 2014r. MZD złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla powyższej inwestycji, a więc dokumentacja projektu była już gotowa.

Mimo deklaracji złożonej 28.02.2013 r. żadna z osób protestujących w tej sprawie nie została przez MZD o tym fakcie powiadomiona.


Mieszkańcy Pakosza, mając dość takiego przedmiotowego traktowania założyli w grudniu 2014 r. Stowarzyszenie, aby w sposób instytucjonalny podjąć działania, mające na celu ochronę środowiska w którym żyjemy,

W tej chwili jesteśmy dużo bogatsi w wiedzę niż na początku naszej działalności. Spływają do nas dokumenty, o które prosiliśmy znacznie wcześniej. Ich analiza potwierdza tylko nasze odczucia co do przyjętej wobec nas strategii dezinformacji.

List otwarty

List otwarty

W dniu 14 listopada 2014 w Gazecie Wyborczej ukazał się list otwarty, który Stowarzyszenie skierowało do Prezydenta Miasta. Niestety pozostał do dzisiaj bez on odpowiedzi.

ZOBACZ LIST

Opisane powyżej okoliczności były przedmiotem naszej skargi na Prezydenta Miasta i podległe Mu instytucje złożonej 22.12.2014 r. do Rady Miasta Kielce i Wojewody Świętokrzyskiego. Skarga ta, mimo upływu terminów kodeksowych, wciąż jest procedowana.

ZOBACZ SKARGĘ DO WOJEWODY


Krzysztof Kantor i Dawid Kędziora

Krzysztof Kantor i Dawid Kędziora

W dniu 19.03.2015 r. Przedstawicielowi Stowarzyszenia, którym jest Pan Krzysztof Kantor, udzielono głosu podczas sesji Rady Miasta KielceZOBACZ PISMO
Wszyscy radni, jak również media otrzymali tekst tego wystąpienia wraz z załączonymi do niego materiałami. Jednocześnie skierowana została do Nich prośba o podjęcie działań mających na celu zaniechanie realizacji południowej obwodnicy śródmieścia Kielc w planowanym kształcie.


W naszych kontaktach z Radą Miasta pomaga nam radny Pan Dawid Kędziora, który m.in. złożył dwie interpelacje do Prezydenta Miasta. Na jedną z nich Prezydent już odpowiedział. Niestety jest ona niepełna, zawiera półprawdy i przeinaczenia.
ZOBACZ PYTANIAZOBACZ ODPOWIEDZI

Wypowiedzieliśmy się w kwestii aktualizacji Strategii dla Kielc. Poczytajcie. Według tego dokumentu transportu drogowego w Kielcach nie ma. Nie ma więc potrzeby, aby rozpatrywać jego szkodliwy wpływ na zdrowie mieszkańców. Poczytajcie też o przyczynach wzrostu zagrożenia powodziowego w mieście. Co może się stać, jeśli lato będzie deszczowe strach pomyśleć. (Zobacz dokument)

Zagrożenie mieszkańców

Zagrożenie mieszkańców

Śledzimy na bieżąco stan zanieczyszczenia powietrza publikowany na stronach WIOŚ (Kliknij tutaj)


Władze mają obowiązek poinformować o zagrożeniu mieszkańców. Czy ktoś z Państwa wiedział, jak zagrożone było nasze zdrowie i życie 11marca 2015 r.? Dlaczego nikt nie poinformował nas mieszkańców, aby nie wychodzić z domu?! Aby chronić ludzi starszych, chorych i dzieci?/Zajrzyjcie na stronę „Czym oddychamy” i przeczytajcie komunikat WIOŚ w tej sprawie.


Zagrożenie mieszkańców

Zagrożenie mieszkańców

Wszystkie materiały, jakie gromadzimy w tej sprawie przesyłamy do wiadomości lokalnej prasy, zarówno „Echa”, jak i „Gazety Wyborczej”. Niestety ta sprawa nie jest przedmiotem zainteresowania tych mediów. Nasz punkt widzenia ich nie interesuje, np.„Echo dnia” w artykule z dnia 21.01.2015…udostępnia swe łamy wyłącznie rzecznikowi MZD i bez zachowania zasad rzetelności dziennikarskiej, prezentuje poglądy tylko tej zainteresowanej instytucji, która reprezentuje Prezydenta Miasta.

Nasze poglądy

Nasze poglądy

Stowarzyszenie prezentuje swe poglądy również w szerszej skali – braliśmy udział w spotkaniu z Ministrem Ochrony Środowiska w ramach akcji „Oddychać po ludzku” w siedzibie Gazety Wyborczejw dniu 13 kwietnia 2015 r. …