Grupy największego ryzyka z powodu zanieczyszczonego powietrza to:


Kielce zajmują czwartą pozycję w kraju
ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5.

To bardzo zła wiadomość. Jeżeli wysokie stężenie tego pyłu występuje w momencie kiedy jesteś narażony na jego działanie, to wtedy właśnie kumuluje się on w twoich płucach i przenika do krwioobiegu niezależnie od średniej dobowej publikowanej przez WIOŚ. Sprawdzaj na bieżąco!!Jeżeli stacja pomiarowa podaje stężenie PM2,5 na czerwono, fioletowo lub brązowo zostań w domu. Chroń swoich najbliższych.