Zobacz Aktualności i podpisz petycje!

Jesteśmy autentycznym ruchem społecznym zrodzonym z protestu przeciwko arbitralnym i szkodliwym planom rozbudowy tzw. „południowej obwodnicy śródmieścia Kielc”. Pod tym określeniem kryje się w istocie próba wprowadzenia w ciąg ulic Pakosz – Marmurowa – Husarska ruchu tranzytowego z kierunków Łodzi, Krakowa i Warszawy na południe. Nie chcemy ograniczać jednak naszego protestu wyłącznie do tej inwestycji.

Problem komunikacyjny ma całe miasto, które jest rozjeżdżane i zatruwane. Spójrzcie tylko „czym oddychamy”, zastanówcie się jak „zdrowe” są spacery, jazda na rowerze czy też bieganie w Kielcach. Chcemy skłonić władze miasta do zmiany tych szalonych planów i budowy prawdziwych obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy na zewnątrz. Takie rozwiązania stosuje cały świat - tylko nie Kielce! Stąd oczekujemy jak najszerszego poparcia społecznego dla tej inicjatywy. Ten problem dotyczy też CIEBIE. Ty też możesz mieć na to wpływ … Skontaktuj się

Chcemy podkreślić, że nikt nas nie finansuje, nie stoi za nami żadne lobby, ani nie realizujemy żadnych planów politycznych. Łączy nas troska o nasze wspólne dobro – nasze miasto.

Stowarzyszenie Mieszkańców Pakosza

TIR-y w samym środku miasta? Czy to możliwe?

Władze Miasta Kielce prowadzą nieodpowiedzialną politykę komunikacyjną zezwalając na ruch tranzytowy w obrębie miasta.

Czarny scenariusz dla Kielc.

Władze Miasta Kielce kontynuują budowę dotychczasowego szkodliwego układu komunikacyjnego i stwarzają sobie możliwość wprowadzenia w tzw. południową obwodnicę śródmieścia Kielc ruchu tranzytowego ze wszystkich kierunków Łodzi, Krakowa i Warszawy na południe.

Naszą obawą jest, że aktualne strumienie natężenia ruchu zostaną skumulowane na tej obwodnicy.

W 2010 r. GDDKiA przeprowadziła pomiary natężenia ruchu
w sztukach na dobę na drogach krajowych.

Oto wyniki dotyczące Kielc:

Z Karty Informacyjnej opracowanej przez PROMOST CONSULTING dla rozbudowy ul. Wapiennikowej w Kielcach wynika, że:

ŁATWO MOŻNA SOBIE WYOBRAZIĆ, ŻE NA NOWEJ OBWODNICY PRZY SKUMULOWANIU SIĘ RUCHU Z RÓŻNYCH KIERUNKÓW DOBOWE NATĘŻENIE RUCHU MOŻE PRZEKROCZYĆ 45 TYSIĘCY POJAZDÓW.

NIE CHCEMY NIKOMU „PODRZUCIĆ” TEGO RUCHU. CHCEMY WYPROWADZIĆ GO POZA MIASTO!

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Miasta spowoduje zmniejszenie ruchu w Mieście samochodów ciężarowych o 70%, a osobowych i dostawczych o 30%.

Tiry emitują dwa razy więcej PM10 i trzy razy więcej PM2,5 niż samochody osobowe.

O co zatem walczymy?

Oddychajmy czystym powietrzem.

Oddychajmy czystym powietrzem.

Miasto Kielce należy do czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Jest to wynikiem emisji liniowej (Tiry w centrum Miasta) i emisji niskiej (spalanie marnej jakości węgla lub śmieci w domowych piecach) oraz niekorzystnego położenia geograficznego Kielc i braku przyziemnego wietrzenia.

Wyprowadźmy TIR-y z miasta!

Wyprowadźmy TIR-y z miasta!

Korytarz w gminie Sitkówka-Nowiny jest już zabezpieczony. Wystarczy tylko zrobić projekt. Ta inwestycja będzie znacząco tańsza niż planowana budowa południowej obwodnicy śródmieścia Kielc. Do zamknięcia ringu wokół Kielc, potrzebna jest obwodnica Wschodnia. Wtedy TIR-y bezpowrotnie znikną z centrum Miasta.

Uratujmy rezerwat Kadzielnia!

Uratujmy rezerwat Kadzielnia!

Kadzielnia to wizytówka Kielc. Rezerwat geologiczny ścisły i amfiteatr, który ściąga na koncertach tłumy Kielczan. To także miejsce spacerów i wycieczek. Nie pozwólmy zniszczyć tego miejsca!

Pomagając nam, pomagasz swoim najbliższym.

Wspólnie uratujmy rezerwat Kadzielnia.

Jeżeli masz pomysły na to jak wpłynąć na Władze Miasta Kielce i Radnych, nie wahaj się i napisz do nas!

Jeżeli masz pomysły na to jak wpłynąć na Władze Miasta Kielce i Radnych, nie wahaj się i napisz do nas!


Oddychajmy czystym powietrzem! Nikt nie zapłaci za utratę naszego zdrowia!

Oddychajmy czystym powietrzem! Nikt nie zapłaci za utratę naszego zdrowia!


Dowiedz się więcej...  »